dasven
  +45 8680 1807        Send E-mail

GaitSens Gånganalys

Snabbt, enkelt och exakt

GångAnalys med balansmodul

GaitSens® mäter gång- och balansparametrar via sensorer inbyggda i löpbandet, och ger realtidsanalys och återkoppling via extern surfplatta / PC. GaitSens mäter och analyserar steglängd, svängtid, viktbäring, symmetri, sway, styrka, distans, mm.

Data överförs direkt och enkelt till surfplattan, och via User Mode kan användaren få visuell och auditiv biofeedback för träning av olika gångmoment.  Inbyggd balansmodul kan användas stationärt som en balansplattform med inriktning / biofeedback och SWAY-analys.

GaitSens® levereras med surfplatta, programvara, databas med realtidsanalys, signalläsare och rapportgenerator, och kan kombineras med annan utrustning som videogånganalys och EMG.

Listpris GaitSens SEK 49.995,00 ex. moms 

GaitKeeper GK22S inbyggd GaitSens SEK 114.995,00 ex. moms 

GaitKeeper Mini inbyggd GaitSens SEK 99.999,00 ex. moms